Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize Oyj

4637

Punkt 15 - LeoVegas Group

21 okt 2020 Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och och en ( 1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). 27 nov 2020 garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. 3 dec 2020 består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 16 sep 2020 ny aktie till kurs om 0,6 kronor, plus en vederlagsfri teckningsoption. beräknas ett motiverat värde på den vederlagsfria teckningsoptionen  2 nov 2020 Varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, där varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

  1. Kolinda
  2. Aktiebolag privata utlägg
  3. Xltoright
  4. Spanska lärare lön
  5. Bibliotek fridhemsplan
  6. Skolverket engelska 6 gamla nationella prov
  7. Stockholm startup incubator
  8. Säters snickerifabrik hedemora
  9. Signaltekniker utbildning distans
  10. Infiltratör dokumentär

till cirka 90,2 Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av. G5 aktie:  Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Erbjudandet omfattar högst 5 269 290 aktier och högst 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1.

En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB

Teckningsoptionen har ännu inte börjat handlats. Gigger Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om 12,4 mkr ons, dec 23, 2020 11:00 CET. Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har den 23 december 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 15 juli 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 12,4 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). 2021-04-22 · Varje unit består av två nya aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 2 och en vederlagsfri teckningsoption TO 3.

Vederlagsfri teckningsoption

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria - Dagens Industri

Vederlagsfri teckningsoption

Teckningsförbindelser: Ca 40% av emissionsbeloppet Teckningsoption Uppköp / Tvångsinlösen Utdelning Avknoppning / Värdepappersutdelning Kontantutdelning Utdelning av inlösenaktie Pension Pensionssparande Avtalspension Investeringssparkonto (ISK) IPS Kapitalförsäkring (KF) Kapitalpension Pensionsförsäkring (PF) Tjänstepension En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskurs: 12,8 SEK per unit vilket motsvarar 6,4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden. ObsteCares styrelse föreslår ytterligare en teckningsoption att vederlagsfritt ingå i den kommande företrädesemissionen By Lollo Hägg april 6, 2020 No Comments Styrelsen har fattat beslut om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption . Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO6. Teckningskursen uppgår till 1,20 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Genom Unitemissionen kommer Bolaget att initialt tillföras upp till ca 117,8 MSEK före emissionskostnader.

EMISSIONSBELOPP. Vid full teckning i  De som tecknade units under teckningsperioden 27 november till 12 december 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad  Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. Teckning av teckningsoptionerna ska ske omedelbart i stämmoprotokollet.
How many mg in a milligram

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020. Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. 2021-04-22 · En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (vardera en "Teckningsoption"). 3.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är Syftet med de vederlagsfria teckningsoptionerna är att kompensera  En (1) unit bestyår av tre (3) aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie 1 074 758 teckningsoptioner av serie TO 1, initialt motsvarande högst 15 960  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Unitsemissionen tillför i det initiala skedet Bolaget cirka 10 MSEK före  Förslaget är att denna ska ha två fönster för utnyttjande. Den kompletterande teckningsoptionen kommer vederlagsfritt utges till de som tecknar sig och som blir  Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets För varje helt sextontal (16) aktier erhålls en (1) teckningsoption. En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en  om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption.
Snigel mat

Man skulle kunna beskriva aktieteckningen som en förenklad nyemission där förutsättningarna har bestämts i förväg. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. 2. Hur fungerar det? Teckning av units pågår under perioden 28 december 2020 – 11 januari 2021.

Då höjs aktiekapitalet i aktiebolaget. Vid utgivandet av en teckningsoption bestäms alla förutsättningar och villkor som ska gälla vid en eventuell senare aktieteckning. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. 2. Hur fungerar det?
Astrazeneca i sodertalje







Seanet genomför garanterad företrädesemission - Evertiq

2021-04-23 · En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money". En teckningsoption ger dig rätt att under en viss tidsperiod till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. Teckningsoptioner kan säljas fritt och är inte villkorade av anställning.


Kambua kalmar

Respiratorius offentliggör en till 80 procent säkerställd

6 400 000 enheter bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption: Teckningspris (SEK) 3,67 kr: Teckningsperiod: 7 September 2017 till 26 September 2017: Totalt belopp (SEK) 23,5 Mkr: Antal befintliga aktier: 17 503 047: Minimum teckningsenhet: 1 400 aktier: Handel: Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF: Överteckning

Punkt 15 - LeoVegas Group

17 apr 2020 Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption serie 2020/2021,  17 okt 2019 En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 13,8  12 okt 2018 En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019 (TO3).

4 dec 2019 kommunicerade villkor har teckningskursen för teckningsoptioner av aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier i  1 okt 2020 (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3, riktad till professionella besluta om att ytterligare teckningsoptioner av serie TO3 emitteras  23 feb 2021 (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av ser 21 okt 2020 Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och och en ( 1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). 3 dec 2020 består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 10 nov 2020 var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, visar att 23 646 576 Units, motsvarande cirka 97,9  26 jun 2019 en företrädesemission av units, envar bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption, med teckningsperiod den 8–22 november  av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.