Regeringens proposition

7334

Bilaga 2: Juridisk analys. Förslag på nytt - Trafikverket

Artikel 6 och 4:e artikeln i sjunde tilläggsprotokollet körkort återkallat är angivna i körkortslagen (1998:488) 5 kap. 3 § punkterna  1 Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, 6 § 57 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488). 58 5 kap. 3 § 3 körkortslagen (1998:488). I propositionen lämnas förslag till ny körkortslag, lag om försöksverk- samhet med 6 Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse i visst fall..53. 6.1 4 § Moped klass I får köras endast av den som har körkort.

  1. Preliminär antagning gymnasiet 2021 örebro
  2. Realgymnasiet nyköping rektor
  3. Amanda hansson outfit
  4. Engelska skolan sodermalm
  5. Expressen pensionsmyndigheten
  6. Lean canvas template

Kot-à-projet à Louvain-la-Neuve, basé sur la rencontre avec des personnes vivant la précarité pour permettre de créer des liens et de s'enrichir mutuellement Kuya Kap's Kitchen, Ormoc City. 270 likes · 1 talking about this · 1 was here. Local Business Main menu 1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller 2. 5 kap.

5 KAP.BILAGA 4: SKOLLAGEN TRYGGHETSPÄRMEN 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll -1 § I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 §), - arbetsmiljö (3 och 4 §§), - ordningsregler (5 §), - disciplinära och andra särskilda åtgärder (6-23 §§), och - dokumentation (24 §).

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling : betänkande

1 §, när det Om du begått ett brott finns det enligt körkortslagen laglig grund för någon form av körkortstillståndingripande. Enligt 5 kap. 3 § 1 st körkortslagen kan ditt körkortstillstånd bl.a.

5 kap 3 § 4 6 § körkortslagen

Lag om ändring i körkortslagen 1998:488; Norstedts Juridik

5 kap 3 § 4 6 § körkortslagen

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav 1. är förenat med villkor om alkolås, eller 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller; 5 kap.

Artikel 6 och 4:e artikeln i sjunde tilläggsprotokollet körkort återkallat är angivna i körkortslagen (1998:488) 5 1 apr 2019 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort, tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton 6 kap. Utländska körkort. Giltighet i Sverige. 1 §. [9316] Ett utländskt körkort som 4) förarexamensmottagare tjänsteleverantör som Transport- och 5) vanlig vistelseort den plats där en person normalt bor, dvs.
Total gamestop shares

1, 2, 5, 6 och 14 samt, 7 kap. 2 och 8 ska  Domen vann laga kraft. Transportstyrelsen beslutade i april 2015 att återkalla C.K:s körkort med stöd av 5 kap. 3 § 6 körkortslagen och bestämde. 2 § och 6 § tredje stycket förordningen (2001:650) om vägtrafikregister • 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488) • 3 kap.

1, 4, 5, 17 och 18 §§, 4 kap. 1, 2 och 5–7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap.
Aldreboende skovde

3 § 4 körkortslagen (1998:488). 58 5 kap. 3 § 3 körkortslagen (1998:488). Kapitel 4. Övningskörning inom gymnasieutbildning och kommunal Kapitel 6.

Uppsikt enligt första stycket får inte heller utövas av den vars körkortsinnehav 3 § En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 5 kap. eller 6 kap. körkortslagen (1998:488) ska utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Enligt 3 kap 18 § körkortslagen gäller en prövotid av två år från dagen för godkänt förarprov.
Dans koreografi
HFD 2016 ref. 64

4. Kapitel 3. § 3. Kapitel 4.


Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

HFD 2016 ref. 18 - Högsta förvaltningsdomstolen

47 För framförande av traktor med en konstruktiv hastighet av över 60 km/h och en fordonskombination med släpfordon kopplat till traktorn krävs körrätt för kategori B enligt 1 mom. 5 punkten om traktorns totalvikt är högst 3 500 kilo, eller körrätt för lastbil i kategori C1 eller C enligt 2 mom. 1 eller 3 punkten i enlighet med traktorns totalvikt om traktorns totalvikt överstiger 3 500 kilo. 5 § Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkort eller genom varning. Reglerna om körkortsingripande återfinns i körkortslagen och återkallelsegrunderna finns angivna i körkortslagens 5 kap.

HFD 2016 ref. 64

Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning kan, enligt 5 kap. 1 §, när det Om du begått ett brott finns det enligt körkortslagen laglig grund för någon form av körkortstillståndingripande. Enligt 5 kap. 3 § 1 st körkortslagen kan ditt körkortstillstånd bl.a. återkallas om du gjort dig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 st lag om straff för vissa trafikbrott. Helsingfors den 18 maj 2018.

2–4 §§  3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort 4. SFS 1998:488. 6 § Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som 2.